Voksen kvinde, – opvokset i tryg, traditionel, borgerlig kernefamilie, – ældste af 3 søstre, – blev student det år, der var sidste ubegrænsede optag på de videregående uddannelse.

Har zigzagget gennem livet med en vis forsigtighed – der dog lidt efter lidt er blevet afløst af en mere nysgerrig tilgang til livet.
Mor til 3 voksne, kønne og velbegavede sønner,  der nu er ved at finde deres egen vej.