Voksen kvinde, – opvokset i tryg, traditionel, borgerlig kernefamilie, – ældste af 3 søstre, – blev student det år, der var sidste ubegrænsede optag på de videregående uddannelse. (1976)

Har zigzagget gennem livet med en vis forsigtighed – der dog lidt efter lidt er blevet afløst af en mere nysgerrig tilgang til livet.
Mor til 3 voksne, kønne og velbegavede sønner,  der nu er ved at finde deres egen vej.

Efter 10 år som single, – der før 20 år  i monogamt parforhold, med familiestiftelse og med forskellige livsudfordringer, har jeg lært at værdsætte det, der er.

Har nogle erhvervsaktive år tilbage, før jeg har muligheden for at blive Folkepensionist. Det er jeg på ingen måde klar til endnu.

Nysgerrigheden på livet er intakt, – og arbejder på at holde mit helbred i alle definitioner vedlige og fit for fight… eller på dansk: I  form til at nyde livet

Billedreference: Berlin – lysmarkering af Murens linieføring rundt om den russiske Zone indtil 1989. Optaget 09.11.2014